اصطلاحات اصلی

تقلب یا Cheat

تقلب به برنامه هایی گفته می شود که به شما اطلاعات بیشتری در بازی می دهند.

تغییر دهنده شناسه قطعات یا Spoofer

کار اسپوفر تغییر شناسه قطعات هست که باعث شناسایی نشدن قطعات اصلی میشه. در صورت مسدود شدن هم قطعات شما مسدود نمیشه و در نهایت با حساب دیگر روی همان سیستم می توانید بازی کنید. درصورت که قطعات شما مسدود شود باید قطعات تعویض شود یا از spoofer استفاده شود.

کلید فعال سازی یا Lisence

برخی از تقلب ها داری شناسه ای شامل اعداد و حروف انگلیسی هستند که با وارد کردن آن در حساب کاربری، تقلب فعال می شود.

آنلاکر/Unlocker

برنامه های که امکانات بازی، آیتم های بازی و سایر موارد که در حالت عادی باید به بازی کردن و رد کردن مراحل انجام شوند رو باز می کنند.

اصطلاحات تقلب/Cheat